Chào mừng đén với website của chúng tôi.
  • alibaba-sns
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • youtube

Chứng chỉ

license

Patent for invention

Utility patent

Scan of MAZEL registration Certificate

KOALA Registration Certificate (front)

BSCI

BSCI - Tên đầy đủ của Sáng kiến ​​Tuân thủ Xã hội Kinh doanh.
Sáng kiến ​​Tuân thủ Xã hội trong Kinh doanh (BSCI) nhằm thực hiện một quy trình thống nhất để giám sát và thúc đẩy việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của các công ty sản xuất các sản phẩm có liên quan thông qua việc cải tiến liên tục các chính sách phát triển.